Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçelera

MONGOLIA

Dades estadístiques


 
Mongolia
Espanya
Geografía
Área (km2) 1.565.000
504.782
Població
Població 2.751.314
40.280.780
Densitat de població (per km2) (2) 2
85
Alfabetisme (%) 98,4 97,8
Anys de vida escolar (4) 10
16
Índex de natalitat (naixements /1000 hab) 21,44
10,11
Índex de mortalitat (morts /1000 hab) 7,1
9,55
Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius) 55,45
4,48
Esperança de vida en néixer 64,17
79,37
Fills per dona 2,27
1,27
Sistema sanitari
% Metges per persona (cada 10.000 hab) (3) 26,7
30,1
% Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3) ...
36
Calories consumides persona / dia (1)
2.240
3.360
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) 0,1
0,5
HIV/AIDS gent que viu amb 100
130.000
HIV/AIDS morts anuals
ND
2.300
Població amb cobertura de teràpia antiretroviral (%) (3) ...
>75
Economia
GDP, per capita (dòlars USA)
1.800
22.000
Població per sota de la línia de pobresa (%) 33  
% Població urbana / rural amb accés aigua potable (3) 87 / 30
...
Línies de telèfon en us 128.000
20.595.300
Línies de teléfono mòbil 404.400
37.506.700
Transports
Línies ferrocarril (km) 1.815
14.189
Carreteres (km) 49.250
663.795
Carreteres pavimentades (km)
1.724
657.157
Carreteres sense pavimentar (km)
47.526
6.638
Aeroports
36
156
Aeroports amb pista sense pavimentar
25
62
 
Mongolia
Espanya