Altres viatges   |   Utilitats
Inici     Contacte     Espanyol
Capçelera

EL MARROC

Dades estadístiques


  El Marroc Espanya
Geografía
Área (km2) 446.550 504.782
Població
Població 32.209.101 40.280.780
Densitat de població (per km2) (2) 70 85
Alfabetisme (%) 50,7 97,8
Anys de vida escolar (4) 9 16
Índex de natalitat (naixements /1000 hab) 22,79 10,11
Índex de mortalitat (morts /1000 hab) 5,71 9,55
Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius) 43,25 4,48
Esperança de vida en néixer 70,35 79,37
Fills per dona 2,81 1,27
Sistema sanitari
% Metges per persona (cada 10.000 hab) (3) 5,2 30,1
% Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3) 8 36
Calories consumides persona / dia (1) 3.040 3.360
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) 0,1 0,5
HIV/AIDS gent que viu amb 13.000 130.000
HIV/AIDS morts anuals
ND 2.300
Població amb cobertura de teràpia antiretroviral (%) (3) ... >75
Economia
GDP, per capita (dòlars USA)
4.000 22.000
Població per sota de la línia de pobresa (%) 19  
% Població urbana / rural amb accés aigua potable (3) 99 / 56 ...
Línies de telèfon en us 1.219.200 20.595.300
Línies de teléfono mòbil 7.332.800 37.506.700
Transports
Línies ferrocarril (km) 1.907 14.189
Carreteres (km) 57.707 663.795
Carreteres pavimentades (km)
32.547 657.157
Carreteres sense pavimentar (km)
25.160 6.638
Aeroports
64 156
Aeroports amb pista sense pavimentar 39 62
  El Marroc Espanya